Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů jsme my, tedy společnost Hedurio s.r.o., IČO: 07596979, se sídlem Michálkovická 1859/226, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 76407 („Společnost“). Kontaktovat nás můžete:

2. Rozsah shromažďovaných osobních údajů

Pokud se nás rozhodnete kontaktovat, budeme o vás zpracovávat primárně váš e-mail nebo telefon a veškeré údaje, které nám sdělíte.

Vedle toho budeme zpracovávat i vaše elektronické údaje, zejména IP adresu, typ prohlížeče, název domény a cookies. Bližší informace ohledně cookies zpracovávaných na naší internetové stránce jsou dostupné zde.

2.1 Aplikace Hedurio

 • Lokace: Poskytnutí událostí v okolí uživatele a umožnění vyhledávání podle lokace a vzdálenosti.

Pro přihlášené uživatele aplikace zpracovává uživatelem poskytnutý email, jméno, příjmení, popřípadě fotografii.

2.2 Aplikace EventsLive

 • Lokace: Zobrazení aktuální pozice uživatele na mapě.

2.3 Aplikace Events M

 • Kamera: Zapnutí kamery pro čtení QR kódů.
 • Telefon: Ke zjištění aktuálního stavu zařízení.
 • Fotky: K výběru fotek k poslání z galerie.
 • Uložiště: K přístupu k uložišti pro výběr souborů.

  Pro přihlášené uživatele aplikace zpracovává uživatelem poskytnutý email.

2.4 Aplikace Events M Baník

 • Kamera: Zapnutí kamery pro čtení QR kódů.
 • Telefon: Ke zjištění aktuálního stavu zařízení.
 • Fotky: K výběru fotek k poslání z galerie.
 • Uložiště: K přístupu k uložišti pro výběr souborů.

  Pro přihlášené uživatele aplikace zpracovává uživatelem poskytnutý email.

2.5 Aplikace Patrols

 • Kamera: Zapnutí kamery pro čtení QR kódů.
 • Lokace: Kontrola reálné pozice uživatele.
 • Telefon: Ke zjištění aktuálního stavu zařízení.
 • Uložiště: K přístupu k uložišti pro výběr souborů.
 • Fotky: K výběru fotek k poslání z galerie.

  Pro přihlášené uživatele aplikace zpracovává uživatelem poskytnutý email.

2.6 Aplikace Strážní kniha

 • Kamera: Zapnutí kamery pro čtení QR kódů, pořizování a zasílání fotek.
 • Uložiště: K přístupu k uložišti pro výběr souborů
 • Fotky: K výběru fotek k poslání z galerie.
 • Telefon: Ke zjištění aktuálního stavu zařízení.
 • Síť: Ke zjištění aktuálního stavu připojení.

  Pro přihlášené uživatele aplikace zpracovává uživatelem poskytnutý email.

2.7 Aplikace GateHouse

 • Kamera: Zapnutí kamery pro čtení QR kódů, pořizování a zasílání fotek.
 • Uložiště: K přístupu k uložišti pro výběr souborů
 • Fotky: K výběru fotek k poslání z galerie.
 • Telefon: Ke zjištění aktuálního stavu zařízení.

  Pro přihlášené uživatele aplikace zpracovává uživatelem poskytnutý email.

Poskytnutí vašich osobních údajů je ve všech případech vždy zcela dobrovolné.

3. Účel, právní základ a doba zprac​ování

Veškeré osobní údaje vložené do kontaktního formuláře budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší zprávy a přípravy odpovědi na ní, případně proto, abychom vás mohli přímo kontaktovat. Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. g) GDPR, tedy zájem komunikovat s vámi ohledně záležitosti, ve které jste se na nás obrátili. K tomuto účelu budeme osobní údaje zpracovávat po celou dobu, po kterou spolu budeme komunikovat, maximálně však po dobu 24 měsíců od poslední komunikace s Vámi.

Tím samozřejmě není dotčeno naše právo zpracovávat tyto údaje za jinými účely a na základě jiných právních titulů (např. za účelem plnění smlouvy, pokud se s námi rozhodnete spolupracovat). O takových účelech a právních základech vás však budeme informovat v zásadách zpracování osobních údajů našich obchodních partnerů, dostupných zde.

Pokud nám rovněž udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme vaše kontaktní údaje zpracovávat též za účelem předložení nabídky, smluvení schůzky příp. pro další běžné obchodní činnosti. Právním základem takového zpracování bude váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, jehož udělení je dobrovolné. Souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat. Pokud souhlas odvoláte, nebude tím dotčeno zpracování vašich osobních údajů postavené na takovém souhlasu před jeho odvoláním. Rovněž i váš souhlas bude časově omezený, a to na dobu 2 let od okamžiku jeho udělení.

4. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme předávat zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli zpracovatelskou smlouvu, a kteří zajišťuji řádné zabezpečení osobních údajů. Jsou jimi zejména poskytovatelé webového rozhraní, informačního systému, marketingového softwaru, služeb či aplikací.

5. Vaše práva

Coby subjekt údajů máte dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR); právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR); právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR); právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR); právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, má též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.