Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů jsme my, tedy společnost Hedurio s.r.o., IČO: 07596979, se sídlem Michálkovická 1859/226, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 76407 („Společnost“). Kontaktovat nás můžete:

2. Rozsah shromažďovaných osobních údajů

Pokud se nás rozhodnete kontaktovat, budeme o vás zpracovávat primárně váš e-mail nebo telefon a veškeré údaje, které nám sdělíte.

Vedle toho budeme zpracovávat i vaše elektronické údaje, zejména IP adresu, typ prohlížeče, název domény a cookies. Bližší informace ohledně cookies zpracovávaných na našich internetových stránkách naleznete níže.

2.1 Aplikace Hedurio

2.2 Aplikace EventsLive

2.3 Aplikace Events M

Pro přihlášené uživatele aplikace zpracovává uživatelem poskytnutý email.

2.4 Aplikace Events M Baník

Pro přihlášené uživatele aplikace zpracovává uživatelem poskytnutý email.

2.5 Aplikace Patrols

Pro přihlášené uživatele aplikace zpracovává uživatelem poskytnutý email.

2.6 Aplikace Strážní kniha

Pro přihlášené uživatele aplikace zpracovává uživatelem poskytnutý email.

2.7 Aplikace GateHouse

Pro přihlášené uživatele aplikace zpracovává uživatelem poskytnutý email.

3. Účel, právní základ a doba zprac​ování

Veškeré osobní údaje vložené do kontaktního formuláře budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší zprávy a přípravy odpovědi na ní, případně proto, abychom vás mohli přímo kontaktovat. Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. g) GDPR, tedy zájem komunikovat s vámi ohledně záležitosti, ve které jste se na nás obrátili. K tomuto účelu budeme osobní údaje zpracovávat po celou dobu, po kterou spolu budeme komunikovat, maximálně však po dobu 24 měsíců od poslední komunikace s Vámi.

Tím samozřejmě není dotčeno naše právo zpracovávat tyto údaje za jinými účely a na základě jiných právních titulů (např. za účelem plnění smlouvy, pokud se s námi rozhodnete spolupracovat). O takových účelech a právních základech vás však budeme informovat v zásadách zpracování osobních údajů našich obchodních partnerů.

Pokud nám rovněž udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme vaše kontaktní údaje zpracovávat též za účelem předložení nabídky, smluvení schůzky příp. pro další běžné obchodní činnosti. Právním základem takového zpracování bude váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, jehož udělení je dobrovolné. Souhlas můžete samozřejmě kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, nebude tím dotčeno zpracování vašich osobních údajů postavené na takovém souhlasu před jeho odvoláním. Rovněž i váš souhlas bude časově omezený, a to na dobu 2 let od okamžiku jeho udělení.

4. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme předávat zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli zpracovatelskou smlouvu, a kteří zajišťují řádné zabezpečení osobních údajů. Jsou jimi zejména poskytovatelé webového rozhraní, informačního systému, marketingového softwaru, služeb či aplikací.

5. Žádost o vymázání osobních údajů / Zrušení účtu

Pokud si přejete zrušit účet, který máte vytvořený u našich služeb nebo pokud chcete požádat o výmaz osobních údajů, napište nám e-mail na info@hedurio.com. Obratem vám účet zrušíme a provedeme výmaz všech vašich osobních dat.

6. Vaše práva

Coby subjekt údajů máte dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR); právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR); právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR); právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR); právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, má též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Cookies

Dovolujeme si vás informovat, že za účelem:

využíváme malá množství dat, která jsou ukládána ve vašemu koncovému zařízení (tzv. cookies). Více o cookies se můžete dozvědět zde (https://bit.ly/1rWRnXI) nebo zde (https://bit.ly/1HPoGih).

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě, obecně jde o užitečnou službu, protože zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky (umožní vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše preferované nastavení jednotlivých stránek).

Používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina internetových prohlížečů cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Cookies však lze odmítnout, a to právě nastavením vašeho internetového prohlížeče. Bližší informace o způsobu takového nastavení můžete nalézt na následujících stránkách:

Sběr cookies za výše uvedeným účelem lze považovat za zpracování osobních údajů, které je možné, s výjimkou marketingových cookies, na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Marketingové cookies pro optimalizaci a zobrazování reklam zpracováváme na základě vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas nám udělujete prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížeče a na dobu, která je uvedena níže u jednotlivých marketingových cookies. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení vašeho internetového prohlížeče.

Technické cookies, které jsou nezbytné pro funkčnost našich internetových stránek, však budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování internetových stránek.

Proti zpracování cookies lze vznést za podmínek čl. 21 GDPR námitku. Námitku můžete zaslat na adresu info@hedurio.com. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našich internetových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti našich internetových stránek a vytváření statistik týkající se jejich návštěvnosti a chování návštěvníků na internetových stránkách jsou zpracovávány v téměř anonymizované podobě, která sice umožňuje vaši identifikaci, ale pouze při vynaložení značného a odborného úsilí.

Všechny cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

Tito zpracovatelé dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami dostupnými zde:

V souladu s GDPR máte následující práva:

V případě, že se budete domnívat, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.